Január 1-jén léptek hatályba az új versenyszabályok, amelyek a következő olimpiai ciklus versenyeit irányítják. A sportot a gyakorlatban jóval kevesebb változás érinti, mint négy évvel ezelőtt, mégis meg kell emlékezni néhány jelentős módosításról. A következő hetekben ezekből fogok – a teljesség igénye nélkül – tematikusan válogatni és bejegyzéseket közzétenni. A mai alkalommal a technikai bizottsággal, mint új szereplővel ismertetlek meg benneteket.
Felszerelés-ellenőrzés a 2016. évi riói Paralimpiai Játékokon
Fotó: World Sailing
A technikai bizottság tagjait korábban felmérőkként vagy felszerelés-ellenőrökként ismertük, akik nem rendelkeztek saját jogkörrel a szabályok tekintetében. Ha úgy döntöttek, hogy egy hajó vagy egy egyéni felszerelés nem felelt meg a szabályoknak, akkor jelentést kellett írniuk a versenyrendezőségnek, amely köteles volt ez alapján óvást benyújtani. Az óvástárgyaláson a versenyrendezőség és a hajó voltak a felek, a felszerelés-ellenőr pedig a gyakorlat szerint a tanú. Főleg az utóbbi egy-két évben láttam olyan működő megoldást is, hogy a fenti kötelező kommunikációs út miatt a felszerelés-ellenőrök a versenyrendezőség tagjai voltak, így ők is képviselhették óvó félként közvetlenül a versenyrendezőséget. Vélhetően ez már a mostani változások előszele volt: az új versenyszabályok több helyen is törekednek arra, hogy a feladatköröket és a hatalmi ágakat úgy válasszák szét, hogy az a sportolók számára átlátható és sportszerű folyamatokat teremtsen.
Balaton Laser Worlds 2013
A 2017-2020. évekre érvényes szabályok Bevezetőjében a Terminológia meghatározza az önálló technikai bizottság jelentését:

A 89.2(c) szabály alapján kijelölt testület, és bármely más személy vagy testület, aki technikai bizottsági feladatot lát el.

A 89.2(c) szabály a rendező szervezetnek delegálja a feladatot, hogy ha szükséges, jelöljön ki egy technikai bizottságot. A technikai bizottság összetételét és feladatát az új 92. szabály határozza meg:

92 TECHNIKAI BIZOTTSÁG
92.1 A technikai bizottságnak legyen legalább egy tagja, és a bizottságot a rendező szervezet vagy a versenyrendezőség jelölje ki, vagy a World Sailing rendelkezései alapján jöjjön létre.
92.2 A technikai bizottságnak a rendező szervezet irányításával és a szabályok követelményeinek megfelelően kell a felszerelés-ellenőrzést és az eseményhez kapcsolódó felmérést elvégeznie.

Az önálló jogkört a Fél meghatározásának módosítása és az új 60.4 szabály alakítja ki. A 60. szabály eddig is az óvásokra, az orvoslati kérelmekre vagy a 69. szabály szerinti eljárásra való jogot tartalmazta, de alpontjai eddig csak a hajókkal, a versenyrendezőséggel és az óvási bizottsággal foglalkoztak. A negyedik alpont, az új 60.4 szabály a technikai bizottság ilyen jogait tartalmazza:

60.4 A technikai bizottság
(a) óvhat egy hajót, de nem egy orvoslati kérelemből vagy egy érvénytelen óvásból származó információ alapján, vagy nem egy olyan személy tájékoztatása alapján, akivel kapcsolatban összeférhetetlenség áll fenn, kivéve ha az a személy az érintett hajó képviselője. Azonban óvnia kell egy hajót, ha úgy dönt, hogy
(1) egy hajó megsértette a 4. rész egy szabályát, kivéve a 41., 42., 44. és 46. szabályt, vagy
(2) egy hajó vagy egyéni felszerelés nem felel meg az osztályszabályoknak;
(b) orvoslatot kérhet egy hajó számára; vagy
(c) jelentést tehet az óvási bizottságnak, kérve azt, hogy járjon el a 69.2(b) szabály alapján.

Ha a technikai bizottság azt feltételezi, hogy egy hajó megsértett egy szabályt, a 61.2 szabály alapján óvhatja azt, feltéve, hogy ehhez nem egy orvoslati kérelemből vagy egy érvénytelen óvásból nyert információt. Ugyancsak nem óvhat, ha olyan személytől kapja az információt, akivel szemben összeférhetetlenség áll fenn. Az összeférhetetlenség a korábbi érdekelt fél meghatározás új, kiterjesztett változata, amelyről egy későbbi bejegyzésemben fogok írni. Az utolsó korlátozás nem érvényes, ha az óvni szándékozott hajónak egy képviselőjétől származik az információ, azaz a hajó magát árulja el, hogy megsértett egy szabályt.
A 60.4 szabály nem korlátozza az információ forrásától függően a technikai bizottságot az óvásban akkor, amikor az úgy dönt, hogy egy hajó megsértette a 4. rész egy szabályát (kivéve a 41., 42., 44. és 46. szabályt), vagy a korábbi szabályok alapján, ha egy hajó vagy egyéni felszerelés nem felel meg az osztályszabályoknak.
Más testületekhez hasonlóan a technikai bizottság is kérhet orvoslatot egy hajó számára, ha az a technikai bizottság helytelen cselekedete vagy mulasztása miatt szenvedett jelentős hátrányt, ami során egyáltalán nem volt vétkes. A technikai bizottság jelentést is tehet az óvási bizottságnak, kérve azt, hogy járjon el a 69.2(b) szabály alapján. A gyakorlatban ez akkor fordul elő, amikor a technikai bizottság szerint egy versenyző, hajótulajdonos vagy támogató személy helytelen magatartást követett el, azaz viselkedésével megsérti a jó modort vagy a sportszerűséget vagy a sportot méltatlan helyzetbe hozza. A technikai bizottsághoz kötődő tevékenységek során ezek elsősorban a bizottság tagjaival szemben tanúsított viselkedés vagy a felszerelés-ellenőrzéskor felderített vélt csalások kapcsán valósulhatnak meg.
Érdemes megjegyezni, hogy a korábbi szabályok által megkövetelt jelentéstétel eltörléséhez módosították a 43.1, a 60.2 és a 78.3 szabályokat.
Felszerelés-ellenőrzés a 2016. évi riói Paralimpiai Játékokon
Fotó: World Sailing
A mai bejegyzés tanulsága tehát, hogy a felszerelés-ellenőrök már nem bújhatnak el a versenyrendezőség árnyékában, hanem önálló szereplőként, a versenyzőknek követlenül kitett szereplői lettek a versenyeknek. Az ő felelősségük ezáltal nő, mert nekik is ismerniük kell az eljárásokra vonatkozó szabályokat, a versenyzők számára viszont egyszerűbben köthetők a feladatok a testületekhez, így a teljes működés számukra átláthatóbb lesz.