A nemzetközi vitorlásélet hamarosan a floridai Sarasota felé irányítja figyelmét. Alig három hét múlva itt kezdődik ugyanis a vitorlássport legfontosabb találkozója, a World Sailing éves konferenciája. Az egyhetes program alkalmával sportág vezetői, a tagországok és az osztályszövetségek olyan meghatározó kérdésekben fognak dönteni, mint például a 2024. évi Nyári Olimpiai Játékokon használt felszerelések vagy a versenyszabályok fejlesztésének közép- és hosszútávú stratégiája.

Alulról építkezés, globális részvétel

A versenyszabályok módosítását szigorú, alulról építkező folyamat gondozza. Minden év augusztus 1-ig lehetséges módosítási javaslatokat előterjeszteni. Az előterjesztésre jogosultak köre magában foglalja a tagországokat, az osztályszövetségeket és a bizottságok elnökeit. Az előterjesztéseket a Versenyszabályok Bizottság tárgyalja meg, és alapvetően itt is születnek meg a végső döntések, hacsak az előterjesztő kérésére nem szükséges a Tanács elé továbbvinni egy-egy kérdést. Normál körülmények között a módosítások az olimpiát követő év elején lépnek hatályba, addig csak gyűlnek az elfogadott változások. Természetesen léteznek kivételes esetek, mint például a sürgős módosítások, amelyeket a Tanács háromnegyedének meg kell szavaznia vagy a Versenyszabályok Bizottság által megszavazott tesztszabályok.

A World Sailing éves konferenciája a vitorlássport vezető találkozója
Fotó: World Sailing

A tesztelésre elfogadott szabályok hivatottak abban segíteni, hogy kontrollált környezetből lehessen visszajelzéseket gyűjteni egy-egy igazán lényeges módosítási javaslatról. A tesztidőszak, ha a módosítás elfogadásával zárul, kényelmes átmenetet is biztosít a versenyek összes résztvevője számára. A tesztelés során a sport számos szereplője megtapasztalja a módosítás hatásait, időt és lelkesedést nem sajnálva értékeli az eredményeket.

Pillanatszerű átmenet forduláskor

A Versenyszabályok Bizottság folyamatos célja, hogy egyszerűsítse a szabályokat. Így került górcső alá az egyik alapvető útjogszabály, a 13. szabály (Fordulás alatt) lehetséges törlése. A jelenlegi változat így szól:

Miután egy hajó túljut a szélben állás irányán, mindaddig, amíg élesen szélnek irányon nem lesz, ki kell térnie más hajók elől. Ez idő alatt a 10., 11. és 12. szabály nem alkalmazható rá. Ha egy időben két hajóra vonatkozik ez a szabály, annak a hajónak kell kitérnie, amelyik a másik bal oldalán vagy a másik mögött van.

Mindannyian tudjuk, hogy mennyire nehéz azonosítani azt a pillanatot, amikor fordulást követően egy hajó élesen szélnek irányra kerül. Az esetleges törlés megszabadít bennünket ettől a komplexitástól.

Fordulás alatt
Fotó: World Sailing

Eddig csak kis mezőnyökben, főleg gyors hajóknál, különösebb koordináció nélkül tesztelték a törlés hatását, mégis megfigyelték, hogy kevesebb veszélyes találkozás történt az egymásra körülbelül merőlegesen vitorlázó hajók között; ez mindenképpen a biztonságos versenyzést támogatja. A bizottság azonban felismerte, hogy csak további jelentős, körültekintő teszteléssel szabad a szabály végső eltávolítását javasolni. Az előterjesztés elfogadása esetén meg fogják határozni a tesztelésre kijelölt versenyeket és kapunk arra vonatkozó útmutatást is, hogy a változásnak milyen elméleti hatásai vannak. A jóslás szerint legkorábban a 2025-től érvényes szabályokban vetődhet fel, hogy megszabadulhatunk a 13. szabálytól.

Már nem trendi a “lúvcsata”

A jelenlegi 17. szabály bizonyos esetekben korlátozza egy szél alatti fedésben lévő hajó felmenetelét. 2021-től elképzelhető, hogy már nem kell ezzel bajlódnunk:

Ha egy hajó tisztán hátsó helyzetből szél alatti fedésbe kerül saját testhosszának kétszeres távolságán belül egy vele azonos csapáson lévő hajóval, nem vitorlázhat észszerű menetiránya fölé, amíg azonos csapáson, fedésben és e távolságon belül vannak, kivéve ha azonnal a másik hajó mögött halad el. Ez a szabály nem alkalmazható, ha a fedés azalatt kezdődik, mialatt a szél felőli hajó a 13. szabály szerint kitérésre kötelezett.

Mi sem mutatja jobban, hogy mennyire bonyolult az észszerű menetirány meghatározása és a fenti szabály, hogy a World Sailing Esetkönyvében hét szituáció próbálja szemléltetni az alkalmazását. Sokaknak még így sem világos, hogy melyik hajóra és pontosan hogyan vonatkoznak a korlátozások.

A gyors hajók jól definiált irányokon optimalizálják a VMG-t
Fotó: World Sailing

A modern versenyhajók a bőszeles szakaszokban jól definiált irányokat azonosítanak, ahol a maximális VMG-t tudják teljesíteni. Élesedés hatására ezek a hajók hátrányt szenvednek, így egyre kevésbé állnak bele drága lúvcsatákba. A gyors hajók mellett párosversenyeken és csapatversenyeken is tesztelgették már a 17. szabály törlését, a mostani előterjesztés célja pedig itt is a kontrollált tesztkörnyezet kialakítása.

Feladat, az van elég…

Ezekről és csak idén még úgy hetven másik előterjesztésről fog dönteni a Versenyszabályok Bizottság, amely egész napos ülést fog tartani a konferencián. Heves ütközésekre számíthatunk az orvoslati lehetőségek részben vagy teljes egészében való törlése körül, de jelentős módosítást jelenthet a technikai bizottság jogkörének pontosabb szabályozása vagy a felszereléssel kapcsolatos szabályok új részbe mozgatása, és így a szabálykönyv struktúrájának átalakítása.