Múlt szombaton 17 versenybíró részvételével tartottunk interaktív oktatást azoknak a kollégáknak, akik a kiemelt hazai versenyekre kaptak versenybírói felkérést. A képzésen a versenyekre való felkészülésen túl az elvárt versenybírói attitűddel, a vízi bíráskodással és a tárgyalások lebonyolításával kapcsolatban is rendkívül hasznos tudást sajátíthattak el a résztvevők.

A Magyar Vitorlás Szövetség elnökségének 2017. novemberi döntése alapján a hazai kiemelt versenyekre maga a szövetség jelöli ki a versenybírókat. A 2018. évben kiemelt versenyek az Optimist, a Laser 4.7, a Laser Radial, a 420 és a 29er osztályok, azaz a szövetség támogatott ifjúsági osztályainak ranglista versenyei és Országos Bajnokságai. Ez 13 versenyt érint, amelyre a Versenybíró Bizottságban összesen 60 versenybírói helyet határoztunk meg. A kijelölési program egyik fő eleme az érintett szakemberek felkészülését segítő ingyenes képzés lebonyolítása volt, amelyre az elmúlt szombaton került sor.

Előadásom borítóképe

A workshopot úgy építettük fel, hogy az hitelesen szimulálja egy érintett verseny lefolyását, a versenybírók pedig közben életszerű tapasztalatokat szerezhessenek. Alapvető szempont volt, hogy a továbbképzéseken megszokott, jellemzően egyirányú képzési megközelítést a kiscsoportos alkalomra való tekintettel kétirányúvá alakítsuk. Az első előadás a versenyekre való felkészülést tárgyalta. Érintette a sikeres csapatmunkához szükséges szerepek bemutatását, majd a résztvevők csapatokba rendeződve gyűjtötték össze az óvási bizottságokban jelentkező feladatok felosztását, az első óvási bizottsági értekezlet napirendjének elemeit, valamint az első csapatvezetői értekezlet témáit. A délelőtt másik programpontja a versenyek indulóinak számító fiatalokkal és támogató személyeikkel kapcsolatos kommunikáció és az eseményeken elvárt versenybírói attitűd bemutatása volt. A szakemberek feladata, hogy megteremtsék azt a támogatói légkört, amely lehetővé teszi, hogy más szereplőkkel partnerségben, a fiatalokat oktatva-nevelve valósíthassák meg a nyújtott szolgáltatást.

Előadás közben

A felkészülési témákat követően “kihajóztunk a vízre”, és a 42. szabály vízi bíráskodása került terítékre. A rövid elméleti összefoglaló után a versenybírók csoportokba rendeződve készítettek összefoglalót azt érintett osztályok jellemzőiről, gyakori szabálysértéseiről, amelyet egymásnak mutattak be. A workshop zárásaként a versenynapok legvégén esedékes tárgyalásokat szimuláltuk. Az esetről-esetre formálódó óvási bizottságok feladata a tárgyalás levezetése, a döntéshozatal és annak dokumentációja volt. A további szereplők (felek, tanúk, megfigyelők) is a megjelent versenybírók közül kerültek ki. Az előre elkészített óvási űrlapok mellé ők a kívánt szerepüket bemutató kártyákat kaptak, amely segítette őket az előkészületekben. Az esetek tartalmazták a való életben is leggyakrabban előforduló buktatókat, így például volt határidőn túl beadott óvás, rossz helyhez kötött eset bemutatása, összeférhetetlenségre hivatkozás és multimédiás bizonyíték bemutatása. Az óvási bizottságok éles tesztben birkóztak meg a kihívásokkal, vezették a tárgyalási ellenőrzőlistát, a döntés kihirdetését követően pedig közösen beszéltük meg a tapasztalatokat, tanulságokat, és eljárási tippeket osztottunk meg egymással.

A megjelent szakemberek egyetértettek abban, hogy a workshop nagy segítséget jelent számukra abban, hogy az éles szituációkat is magabiztosabban kezeljék. Bízunk abban, hogy a résztvevőkön keresztül a teljes versenybírói közösség is hozzájut az elhangzott ismeretanyaghoz, és a képzés eredményeképp a versenyzők szempontjából is emelkedni fog az eseményeken tapasztalható szolgáltatás színvonala. Köszönet illeti a résztvevő versenybírókat, hogy szabadidejüket a saját képzésükre fordították és a szövetséget, hogy támogatták az oktatás megszervezését. Köszönöm előadótársaimnak, Bodnár Juditnak és Gerencsér Gergőnek az alapos felkészülést és sok segítséget!